Posetite stranicu ''Doba Heroja''

''Doba Heroja'' - NOB, Josip Broz Tito, Socijalisitčka Jugoslavija itd.

26. lip 2008.

MOŠA PIJADE - KRILOV ILI EZOP

Vraška je stvar diplomatska nota. Napišeš je, pregledaš elegantni čistopis i misliš: ko je pametan kao ja! Ko će ovo nadmudriti. Naročito ako si ranije bio advokat.

Nevolja je što se obično dobija i odgovor. Gle, gle. Kako taj odgovara. Baš kao da misli: ala sam ga udesio!

Ima i slavnih ili bar čuvenih nota. A ima i još slavnijih odgovora. Na primer, nota Austro-Ugarske Srbiji od jula 1914, kojom je lija Austrija tražila razne stvari: menjanje udžbenika u Srbiji i slične stvari, a između ostalog i to da austrijski sudovi vode u Srbiji istragu o sarajevskom atentatu i saslušavaju srpske građane. Nota je čuvena. Čuvena jedno po drskosti kojom je velika sila Austro-Ugarska pokušala da se meša u unutrašnje stvari male države Srbije, jedno po tome što je dovela do prvog svetskgo rata. Ali ako je ta austrijska nota čuvena, odgovor srpske vlade bio je slavan.

Srpska vlada, valda male zemlje, čija je prestonica ležala na jednoj obali Save i Dunava, dok je druga obala bila u rukama Ugarske, pa se s nje kamenicama mogla tući srpska prestonica, srpska vlada je pristala na sve zahteve Austo-Ugarske na koje ne bi pristala da je velika sila (a onda joj valjda ne bi ni postavljali tako bezobrazne zahteve?), a odbila samo jedan: da austro-ugarske vlasti vrše istragu na njenoj teritoriji. Tako je mala Srbija odbila velikoj sili Austro-Ugarskoj da pogazi njen suverenitet. Malo kučence usudilo se da zalaje na velikog slona - kaže basna Kirilova. A slon je poginuo, a malo srpsko kučence dobilo je dobar čerek slonovine. Sa karte Evrope nestalo je jedne velike slie kao da je nikad nije ni bilo. Nestalo je, istina, i male Srbije, ali je zato na njeno mesto došla veća Jugoslavija. Svršetak priče već nije bio prema basni Kirilova...

Još je daleko gluplje ako moderni diplomati, i to još oni koji se vraški bučno hvališu svojim monopolom poznavanja marksizma-lenjinizma i koju u svojim diplomatskim notama rado daju marksisitčke lekcije, nemaju druga posla nego da se drže Krilovljevih basana.

Elektronska obrada: vihor92@gmail.com

Nema komentara: