Posetite stranicu ''Doba Heroja''

''Doba Heroja'' - NOB, Josip Broz Tito, Socijalisitčka Jugoslavija itd.

5. kol 2008.

Tito - Iz Smederevske Palanke

Napisano: ''Bradop'', Palanka, 13. III. 1927.
Izvor: ''Organizovani radnik'', broj 12, 17. marta 1927.*
Prvi put izdato: ''Organizovani radnik'', broj 12, 17. marta 1927.
Elektronska obrada: vihor92@gmail.com

U zadnje vrijeme počeli su u velikom broju dolaziti radnici u Palanku da traže posla u tvornici vagona ''Jasenice''.

Kroz beogradski Org. Radnik više je puta pisano, da drugovi nep utuju u Palanku, jer time samo pogoršavaju teško stanje radnka u ovoj robijašnici, ali to je bilo uzalud.

Izglada, da radnici ne vjeruju tim opomenama i nasjedaju raznim oglasima tvorničke uprave. Uprava ove tvornice, koja se nalazi u Beogradu, redovito kroz cijelu godinu stavlja u novine oglase, da traži 50 i više radnika, a da stvar bude ljepša, onda javlja da treba 50 montera. Šta zapravo rade ti monteri? Ravnaju staro gvožđe i popravljaju vagone. Plaća im iznosi 3 do 5 i pol dinara po satu, a tamo na upravi im je bilo obećano po 8 i po 10 dinara na sat.

Najčešće se dešava da uprava primi i pošalje radnike u Palanku, a kad dođu tamo, uprava im izjavljuje da još ne može da ih primi nego neka čekaju par dana. Radnici dolaze sada po nekoliko dana pred tvornicu, dok konačno nje uvide da su prevareni i ne preostaje im ništa drugo, nego da prodaju posljednju košulju da bi mogli otputovati natrag. Ovdje treba da bude svakom jasno da uprava to radi sa tendencijom da čim više bespolenih radnikai ma pred tvornicom i da time zastrašiva zaposleno radništvo da bude poslušno roblje.

Radi se ovdje do 16 sati dnevno, plaće se kreću od 2 i pol do 5 dinara po satu, ovih zadnjih ima vrlo malen broj.

Higijensku uslovi su upravu strašni. Ove je zime oboljelo polovica radnika od zapaljenja pluća. Radi prevelikog propuha i zime uprava je dozvolila radnicima da pale razne stare i masne daske od vagona, kod čega se stvara tako strašan zagušljiv dim i plin, da su se radncii gušili u tome smradu. Ovdje treba da napomenom da se nijesu vatre rožile u kakovim pećima, nego u raznim košarama od gvožđa.

Globe su ovdje na dnevnom redu, globi se radnika ni zašto samo ako se to hoće kojem poslodavcu ili upravniku. Globi se od 20 do 50 dinara. Kuda ide taj novac, to nitko ne zna. Na sve naše tužbe i predstavke Oblasna Inspekcija Rada ostaje gluha.

Prije mjesec dana bili su izbori radničkih povjerenika. Sa strane uprave činjene su sve moguće zaprijeke, da se to osujeti, ali na naš energičan zahtjev, da mi po zakonu o zaštiti radnika imamo na to pravo, urava je konačno pristala ali sa zahtjevom da bude prisutan jedana činovnik od strane uprave. Par dana poslije izbora dobili su svi poslobođe i partivođe nalog da zastrašivaju radnike sa odpustom samo da ne bi glasali. Među ovima se je osobito isticao zloglasni stolarski poslovođa Sava. Da stvar bude još interesantnija kod izbora je bio prisutan kao činovnik sam upravnik sa glasovitim doglavnikom Savom.

Izbori su bili u podne na kapiji, a ta dvojica svakog su radnika fiksirali sa izbuljenim očima, samo da ga zastraše. To im je u ostalom i uspjelo, jer je od 300 radnika glasalo samo 91 radnika. Upravnik je dakako bio vrlo zadovoljan i izjavio je da ne priznaje povjerenike.

Ovdje, drugovi, ne pomaže više ništa, nego ufaj se u se i u svoje kljuse. Nitko se ne brine za nas, sve socijalne institucije tek su samo na papiru. Mi drugovi treba da pristupimo svi u svoju borbenu sindikalnu organizaciju i da onda povredemo energičnu borbu protiv svirepe eksploatacije nezasite buržoazije.

Bradop.

* Članak je, kao što je navedeno, prvi put izdat u ''Organizovanom radniku'', a za internet verziju preuzet je iz knjige ''Tito - Život i rad'' gde se nalazio u obliku fotogradije. - e.o.

Nema komentara: